Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KVALITETSMÅL

​KVALITETSPOLITIK

Med henblik på at opfylde målsætningen, er det virksomhedens kvalitetspolitik at:

 • Benytte de produktionsteknologier og -metoder der er mest hensigtsmæssige, teknisk og økonomisk, for udførelse af en given proces.
 • Anvende det produktionsmaskineri og det måleudstyr, samt de tekniske og styringsmæssige fremgangsmåder, der er påkrævet for, at specificeret kvalitet kan overholdes i hvert enkelt tilfælde.
 • Besidde den know-how, der er nødvendig og tilstrækkelig for at kunne producere specificeret kvalitet og for at kunne rådgive kunder indenfor forretningsområdet.
 • Have teknologiske og personalemæssige ressourcer til rådighed i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang for at kunne overholde aftalte leveringstider.
 • Opretholde og udvikle medarbejdernes kundskaber på alle for virksomhedens relevante områder.
 • Løbende udvikle og forbedre kvalitetsstyringssystemet, således at det sikrer størst mulig kundetilfredshed og intern effektivitet.

Kvalitetspolitikken er tilgængelig for alle medarbejdere og er kommunikeret ud og forstået af alle medarbejdere. Politikken bliver gennemgået under ledelsens evaluering med henblik på at sikre fortsat egnethed.

KVALITETSMÅL

​LN-Unoco måler på kvaliteten ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder, samt ved at overvåge kvalitetsstyringssystemets procesmål. LN-Unoco ønsker at opnå karakteren 6 på alle delområder.

LN-Unoco har udvalgt følgende områder:

 1. Virksomhedens adfærd i forbindelse med udførsel af opgaven.
 2. Virksomhedens faglighed og kompetence rådgivning.
 3. LN-Unoco`s evne til at informere kunden
 4. LN-Unoco´s evne til at kommunikere med kunden
 5. Produktets indfrielse af forventninger.
 6. Virksomhedens udførsel af arbejde & levering.​

​LN-UNOCO A/S - a professional machine tool company

​LN-UNOCO A/S

Søndre Ringvej 55

2605 Brøndby

Tlf.: +45 3641 6000
E-mail:  info@ln-unoco.dk
​CVR: 27419402